Política de privacitat

Introducció

SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L. (en endavant sicor ASISTE) té com a objectiu el més estricte compliment de la normativa que li és aplicable i, per això, marca com un element fonamental la seva correcta adequació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Per això, i en aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, el Reglament General de Protecció de Dades o "RGPD"), així com la normativa de desenvolupament que se'n pugui derivar, volem informar-te sobre certs aspectes relatius al tractament de les teves dades que portarem a terme com a conseqüència de la teva navegació a la nostra pàgina web o App.

En sicor ASISTE ens comprometem a assegurar que la teva informació personal es trobi protegida i no s'utilitzi de forma indeguda.

En aquest document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat tractem la teva informació personal, la legitimació per al tractament, com i per què la recollim, com la utilitzem, els drets que t'assisteixen i també expliquem els processos que hem disposat per protegir la teva privacitat.

En utilitzar el nostre lloc web o App i en facilitar-nos la teva informació personal, entenem que has llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s'exposen. sicor ASISTE assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea, i tenen l'objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

Com accedir a la informació de la present política de privacitat, garantint la seva transparència

sicorASISTE et facilita la informació d'aquesta Política de Privacitat per nivells per enllaçar amb les diferents categories d'informació, en lloc de mostrar tota aquesta informació en un sol avís en pantalla, a fi d'evitar la fatiga informativa. 

En presentar-te la informació estructurada per nivells, et permetem la navegació directament a capítols individuals a través del següent menú de selecció, fent clic en els diferents capítols.

1. Qui és responsable del tractament?

SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L. és el responsable del tractament. Això vol dir que hem determinat els objectius o finalitats i establert els mitjans necessaris en el tractament per protegir les teves dades personals que ens proporciones a través dels formularis i butlletins de subscripció que existeixen en aquesta web o App, així com per les dades recollides a través de les cookies que utilitzem.
N.I.F.: B84128032
Domicili Social: C/ Maestro Alonso, 24 – 28028 – Madrid.
e-mail: dpd@gruposicor.com
Dofno: (+34) 918403939

Dades Registrals: Registre Mercantil de Madrid: Tom 519, Secc. 8a, Full M-9.880, Inscripció 1.

Empresa de Seguretat Autoritzada pel Ministeri de l' Interior, Inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el Nº DGP 3247

Si tens qualsevol tipus de consulta, comentari o inquietud, o desitges realitzar algun suggeriment sobre com tractem la informació personal, pots enviar un correu al Delegat de Protecció de Dades del GRUP SICOR a l'adreça de correu dpd@gruposicor.com

2. Com recordem la teva informació?

Les dades que tractem en sicorASISTE han estat proporcionades directament per tu, a través dels diferents formularis que has complimentat durant la navegació a través de la nostra pàgina web o App, com pot ser la sol·licitud d'informació i/o contacte amb algun dels nostres agents comercials, entre d'altres, així com per la utilització de les cookies que utilitzem a la nostra web/App.

En qualsevol cas, en el moment de la recollida t' informem del responsable del tractament, la finalitat del mateix, els destinataris de la informació, així com la forma d' exercir els drets que li atorga la legislació vigent en protecció de dades. L'usuari d'aquesta web/App garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que introdueixi en els diferents formularis, sent de la teva responsabilitat actualitzar la informació subministrada, de tal manera que reflecteixi la teva situació real. Per tant, seràs responsable de la inexactitud o manca de veracitat de la informació que aportis en cada moment.

Així mateix, en el cas que com a client de sicorASISTE i usuari de la nostra App i per tal de possibilitar els serveis oferts per sicorASISTE pots proporcionar-nos dades d'identificació de persones de contacte, que puguin pertànyer al teu àmbit de confiança, tu garanteixes que has informat prèviament als titulars de les dades dels extrems continguts a l'article 13 del RGPD, i que has recaptat el consentiment del titular dels mateixos de manera inequívoca, d' acord amb les exigències contingudes en l' article 7 i en els considerants 32, 42 i 43 del RGPD. És responsabilitat del client actualitzar les dades, de les persones de contacte, per tal de mantenir-les actualitzades i poder prestar-te un eficaç servei. 

sicorASISTE podrà sol·licitar-te periòdicament la revisió i actualització de les teves dades personals que sobre tu conservem i tractem. 

3. Amb quina finalitat rebatem la teva informació personal?

Depenent dels serveis o funcionalitats dels quals vulguis gaudir en cada moment necessitarem tractar unes dades o altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

 • dades identificatives (p. ex., el teu nom i cognoms)
 • dades de contacte (p. ex. telèfon, email, adreça postal)

Depenent de com interactues amb la nostra web/App, tractarem les teves dades personals per a diferents finalitats. En el quadre que es mostra a continuació es detallen les diferents finalitats per a les quals poden tractar-se les teves dades en funció de la vinculació que mantinguis amb SICOR ASSISTE i les seves bases jurídiques:

FINALITATINFORMACIÓ ADDICIONALBASE LEGITIMADORA
Registre com a client a la nostra web i/o App:
En cas que decideixis registrar-te com a client, necessitem tractar les teves dades per identificar-te i autenticar-te com a client de la mateixa i donar-te accés als seus diferents serveis o funcionalitats que estan a la teva disposició com a client registrat. Entre aquests serveis es troben els següents: controlar de forma remota el sistema de seguretat, accedir a imatges i gravacions, connectar o desconnectar el sistema de seguretat, consultar factures, rebre alertes i notificacions, sol·licitar assistència tècnica o mèdica, i assistència per robatori, accedir als serveis de teleassistència, així com als serveis de ciberseguretat.
Condicions d' ÚsExecució de contracte:
La legitimació d'aquest tractament ve donada per la necessitat de l'execució dels termes que regulen les condicions i ús de la nostra web/App (art. 6.1.b del RGPD). En altres paraules, perquè puguis registrar-te com a usuari a la web/App, necessitem tractar les teves dades personals, ja que en cas contrari no podríem gestionar el teu registre digital.
Geolocalització:
Amb l'objectiu d'atendre les alarmes dins del servei de teleassistència mòbil el dispositiu senyalitza la posició geogràfica del mateix a la Central d'alarmes i al recurs personal de la persona usuària Tractem la informació en el nostre programari de Teleassistència SBN. Amb l' objectiu de prestar l' ajut en cas de necessitat.
Execució de Contracte:
Quan contactes amb SICOR ASISTE, per a la gestió d'incidències relacionades amb la instal·lació del sistema de Teleassistència o pel seu funcionament (servei adquirit), el tractament és necessari per a l'execució del contracte de Teleassistència (art. 6.1.b del RGPD).
Contacte:
Atendre les sol·licituds o peticions que realitzis a través dels canals disponibles, tractant les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar o resoldre la teva sol·licitud o petició.
Aquesta informació serà remesa pels diferents mitjans de contacte (electrònics i no electrònics): adreça postal, e-mail, i telèfon mòbil entre d'altres.
Si utilitzes el canal telefònic, la trucada pot ser gravada per atendre la teva petició i garantir-ne la qualitat.
Interès Legítim:
Considerem que tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o consultes que ens planteges a través dels diversos canals de contacte existents, (art. 6.1.f del RGPD). El tractament de les teves dades resulta també beneficiós per a tu en tant que ens permet poder atendre't adequadament i resoldre les consultes i dubtes que ens planteges.

Execució de Contracte:
Quan contactes amb sicorASISTE, per a la gestió d'incidències relacionades amb la instal·lació del sistema de Teleassistència o pel seu funcionament (servei adquirit), el tractament és necessari per a l'execució del contracte de Teleassistència (art. 6.1.b del RGPD).

Obligació Legal:
Quan la teva sol·licitud estigui relacionada amb l'exercici dels drets sobre els quals t'informem en el seu apartat corresponent, d'aquesta Política de Privacitat, o amb reclamacions relacionades amb el servei contractat, el que ens legitima per tractar les teves dades és el compliment d'obligacions legals per la nostra part, (Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, i La Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals).
Gestió i anàlisi de la navegació:
Si navegues per la nostra web/App conservarem i avaluarem la informació sobre les teves visites recents al nostre lloc i com navegues per les diferents seccions del mateix per tal d'analitzar i comprendre l'ús que els usuaris fan de la nostra web/App i poder fer-lo més intuïtiu

De la mateixa manera, mantindrem un registre de les seccions o serveis que has llegit o consultat i utilitzarem aquesta informació per personalitzar, la publicitat que et mostrarem ajustant-se als teus interessos.Tractem la informació per permetre i facilitar-te l'accés i navegació pels nostres mitjans digitals. Per exemple, per oferir-te la versió de la pàgina web/App que millor s'adapti a les característiques del dispositiu que triïs per entrar a la nostra web/App, al teu idioma, entre d'altres. Així mateix, previ al teu consentiment, realitzarem anàlisi de la seva navegació per tal d'adaptar-nos a les teves necessitats.

La informació que recollim inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) o adreça del dispositiu que està usant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual va accedir a les nostres web/App.

Pots consultar la nostra política de cookies.
Execució de Contracte:
L'execució del contracte aplica exclusivament a les cookies estrictament necessàries (cookies obligatòries).

Consentiment exprés:

El consentiment exprés aplica a la resta de cookies (cookies opcionals).

Et recordem que, en qualsevol moment, pots revocar el seu consentiment lliurement i de forma gratuïta dirigint-se al nostre Delegat de Protecció de Dades, tal com s'explica a l'apartat 10.

4. Informació que recaiem de la teva visita a la web i/o a l'App de sicorASISTE

Recaiem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web o s'hagin descarregat la nostra App, ja sigui perquè ens facilites aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant a les nostres webs.

Aquesta informació la utilitzem per saber el temps de càrrega de la nostra web/App, com s'utilitzen, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d'informació que més atrau els visitants. També ajuda a identificar si la web/App funciona correctament, i a detectar fallades o errors en el funcionament, poder solucionar-los i millorar el rendiment de la nostra web/App, per oferir un millor servei a tots els usuaris. Aquesta informació es recapta a través de cookies, per a més informació de la Política de Cookies. Li recordem que en aquesta política figura un enllaç al configurador de cookies, per la qual cosa en qualsevol moment vostè pot modificar la configuració de les mateixes.

5. Dades facilitades per tercers

SICOR ASISTE manté perfils (Fanpages) en diverses xarxes socials. 

Cada vegada és més freqüent l'ús de les xarxes socials i en aquest sentit SICOR ASISTE està present en la majoria d'elles (com per exemple Linkedin, Facebook, Twitter i Instagram), i és una altra forma de contactar amb mi. 

La informació que recaiem per mitjà de les xarxes socials de vegades inclou informació personal que es troba disponible online i per al públic. Sempre ens assegurem que tota la informació que utilitzem es troba atribuïda a la seva font de forma correcta o es fa anònima.

És probable que aquestes xarxes socials tinguin les seves pròpies polítiques de privacitat, mitjançant les quals t'explicaran com utilitzen i comparteixen la teva informació personal. Et recomanem revisar detingudament les polítiques de privacitat abans d'utilitzar aquestes xarxes socials per estar segur que aquestes conforme amb la forma en què la teva informació personal es recopila i comparteix.

6. Dades objecte de tractament

Tractem les teves dades de Client vinculades al teu registre que es defineixen a continuació:

 • Dades de registre: aquestes representen informació personal i demogràfica sobre tu (les denominades dades mestres), les quals ens proporciones en registrar-te a la nostra web/App per obtenir el teu compte digital de client. Les teves dades del perfil inclouen, per exemple: el teu nom, cognoms, el teu telèfon i dades de contactes perquè accedeixin a l'App de SICOR Assisteix i App de SICOR Assisteix Family.
 • Dades de contacte: Quan et poses en contacte amb nosaltres, recopilem les teves dades de contacte. Aquests poden incloure el teu nom, adreces postals, números de telèfon, i adreces de correu electrònic, així com detalls dels teus perfils de xarxes socials (per exemple, obtenim la teva identificació de Facebook, si et posa en contacte amb nosaltres a través de Facebook).
 • Dades de contractació: Quan contractes un servei recopilem la teva informació mitjançant l'execució del contracte. El contracte pot incloure la següent informació, segons el tipus de servei de seguretat contractat:
  • Nom i Cognoms
  • D.N.I.
  • Adreça postal
  • Detall del Pack de serveis contractats
  • Detall de l'adeu bancari (mandat SEPA) o detall de la domiciliació a la Targeta de Compra d'El Corte Inglés.
  • Número de contracte
  • Dades de les persones de contacte operatives (nom i cognoms, tipus de relació i telèfons de contacte)
  • Tipus de relació amb les persones de contacte.
  • Croquis de la instal·lació.
 • Dades del servei prestat: Quan els sistemes de teleassistència entren en funcionament, registrem tots els esdeveniments que succeeixen, com per exemple senyals d'alarmes, assistències, i posició de l'usuari, passant a formar part totes les dades registrades a l'històric del client.
 • Dades relatives a l' ús de la pàgina web i l' App: Quan interactues amb les nostres aplicacions, recopilem informació que ens indica quins continguts, temes o serveis t'interessen, descàrregues d'informació addicional, accessos mitjançant links, problemes que detectem en el maneig de les eines i, fins i tot, la teva ubicació en cas que vostè ho hagis autoritzat singularment. L'ús d'aquesta informació es regula en la Política de cookies.
 • Dades de geolocalització: Per a certes finalitats, recopilem informació sobre la ubicació actual del teu dispositiu quan utilitza els nostres serveis.
  En cas que habilitis els serveis de geolocalització del teu dispositiu per a l'App, el lloc web o un altre servei en línia de SICOR ASISTE, tractarem les dades de localització que el teu dispositiu identifiqui i ens proporcioni per brindar-te serveis basats en la seva ubicació (per exemple, en el servei de Teleassistència, podrem conèixer per on es mou el familiar o persona dins de l'habitatge o per l'exterior de la mateixa, i enviar-te avisos o alertes).
  En cas que sigui imprescindible, per a algun dels serveis que et prestem, activar la geolocalització i aquesta es trobi deshabilitada, el dispositiu mòbil t'avisarà per a la seva activació, en cas contrari, no se't podrà prestar aquest servei.
  SICOR ASSISTEix podrà crear perfils de moviment a partir d'aquestes dades, per tal de definir hàbits o normes de comportament, tenint el teu accés als mateixos per tal de conèixer-los i protegir els teus éssers estimats.

7. A qui podem comunicar la teva informació personal?

Les teves dades no són objecte de comunicació a terceres empreses exceptuant aquelles que presten serveis a les empreses del GRUP SICOR (terceres parts) prestadors de serveis de SICOR ASSISTEix, amb els quals hàgim contractat els serveis d'assessorament professional, gestió administrativa, manteniment de sistemes, logística, instal·lació, serveis digitals, màrqueting i comercialització. Tots aquests serveis contractats són necessaris per a la deguda execució de les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, i poder prestar-te els serveis que t'oferim, sempre sota les nostres expresses instruccions. Així mateix, no està previst que es realitzin Transferències Internacionals de les teves Dades.

Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme aquests serveis. Se'ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la teva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra manera que aquella que els hem demanat.

En tots els casos, SICOR SEGURETAT assumeix la responsabilitat per la informació personal que ens facilites, i demanem a aquelles empreses amb els quals compartim la teva informació personal que apliquin el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres. 

Així mateix, la teva informació personal estarà a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament. 

8. Enllaços a llocs web de tercers

En el cas que subministrem enllaços a llocs web que no són operats ni controlats per SICOR ASSISTE, seràs puntualment informat ja que SICOR ASSISTE no disposa de cap control sobre aquests llocs ni tampoc som responsables pel contingut dels mateixos, tampoc tenim control sobre la forma en què tercers recaven i usen la teva informació personal.

Aquests llocs web han de disposar de les seves pròpies polítiques de privacitat, mitjançant les quals t'explicaran com utilitzen i comparteixen la teva informació personal. Et recomanem revisar detingudament les polítiques de privacitat abans d'utilitzar aquests llocs web per assegurar-te que es troba conforme amb la forma en què la teva informació personal es recopila i comparteix. 

9. Per quant temps emmagatzemem la teva informació personal?

Només emmagatzemem la teva informació personal en la mesura que la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual sigui recaptada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. 

El termini de conservació de les teves dades dependrà de les finalitats per a les quals les tractem. En el quadre que es mostra a continuació es detallen els terminis de conservació per a cadascuna de les diferents finalitats:

FINALITATINFORMACIÓ TERMINI CONSERVACIÓ
Registre com a client a la nostra web i/o App:

En cas que decideixis registrar com a client, necessitem tractar les teves dades per identificar-te i autenticar-te com a client de la mateixa i donar-te accés als seus diferents serveis o funcionalitats que estan a la teva disposició com a client registrat.
Entre aquests serveis es troben els següents: controlar de forma remota el sistema de seguretat, accedir a imatges i gravacions, connectar o desconnectar el sistema de seguretat, consultar factures, rebre alertes i notificacions, sol·licitar assistència tècnica o mèdica, i assistència per robatori, accedir als serveis de teleassistència, així com als serveis de ciberseguretat.


Tractem les teves dades mentre existeixi una relació contractual i/o comercial contigo, o mentre no exerceixes el teu dret de supressió i/o limitació del tractament de les teves dades.

En particular, les teves dades no seran conservades per un termini superior als sis anys des de la finalització de la nostra relació contractual, conforme a l' Art. 30 del Codi de Comerç, a excepció d' imatges i, si s' escau, sons, que siguin captats per sistemes de seguretat que seran conservats pel termini de 30 dies com a màxim, tal com estableix l'Art. 22.3 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

No obstant l' anterior, en el cas que existissin indicis de fets delictius o un procediment processal en curs en relació amb vostè, les seves dades podran ser conservades durant el temps necessari fins que s' obtingui una resolució judicial en ferm, estant a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l' Estat, així com de jutges i tribunals.
Geolocalització:
Amb l'objectiu d'atendre les alarmes dins del servei de teleassistència mòbil el dispositiu senyalitza la posició geogràfica del mateix a la Central d'alarmes i al recurs personal de la persona usuària.


Tractem les teves dades mentre existeixi una relació contractual i/o comercial contigo, o mentre no exerceixes el teu dret de supressió i/o limitació del tractament de les teves dades.

En particular, les teves dades no seran conservades per un termini superior als sis anys des de la finalització de la nostra relació contractual, conforme a l' Art. 30 del Codi de Comerç, a excepció d' imatges i, si s' escau, sons, que siguin captats per sistemes de seguretat que seran conservats pel termini de 30 dies com a màxim, tal com estableix l'Art. 22.3 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
No obstant això, l' anterior, en el cas que existissin indicis de fets delictius o un procediment processal en curs en relació amb vostè, les seves dades podran ser conservades durant el temps necessari fins que s' obtingui una resolució judicial en ferm, estant a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l' Estat, així com de jutges i tribunals.
Contacte:
Atendre les sol·licituds o peticions que realitzis a SICOR a través dels canals disponibles, tractant les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar o resoldre la teva sol·licitud o petició.
Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Gestió i anàlisi de la navegació:
Si navegues per la nostra web/App conservarem i avaluarem la informació sobre les teves visites recents al nostre lloc i com navegues per les diferents seccions del mateix per tal d'analitzar i comprendre l'ús que els usuaris fan de la nostra web/App i poder fer-lo més intuïtiu.

De la mateixa manera, mantindrem un registre de les seccions o serveis que has llegit o consultat i utilitzarem aquesta informació per personalitzar, la publicitat que et mostrarem ajustant-se als teus interessos. 
Tractarem les teves dades durant el termini de conservació que s'indica en la nostra Política de Cookies.

En certs casos, mantindrem la teva informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l' exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual cosa sigui necessària la seva recuperació.

10. Quins són els teus drets i com pots exercir-los?

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant SICOR ASSISTEix els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït.
 • Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (per exemple, caràcter repetitiu) SICOR ASSISTE podrà:
  • cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats.
  • o negar-se a actuar.
 • Les sol·licituds s'han de respondre en el termini d'un mes, tot i que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més.
 • SICOR ASSISTEix està obligat a informar-te sobre els mitjans per exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optis per un altre mitjà.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que l'interessat sol·liciti que sigui d'una altra manera.
 • Si SICOR ASSISTEix no dona curs a la sol·licitud, t'informarà com a molt tard en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant d'una Autoritat de Control.
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del seu representant legal.

A continuació, t'expliquem en què consisteixen els drets que li assisteixen:

 • El dret d'accés permet que puguis dirigir-te a SICOR ASSISTE per conèixer si està tractant o no les teves dades de caràcter personal i que tipus de dades.
 • El dret de rectificació admet que podràs obtenir la rectificació de les teves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda de SICOR ASSISTEix.
  Tenint en compte les finalitats del tractament, tens dret que es completin les teves dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
  En la teva sol·licitud hauràs d'indicar a quines dades et refereixes i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, hauràs d'acompanyar la teva sol·licitud de la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplet de les teves dades.
 • El dret d' oposició, com el seu nom indica, suposa que et pots oposar al altri que SICOR ASSISTE realitzi un tractament de les teves dades personals en els següents supòsits:
  • Quan siguin objecte de tractament basat en una missió d' interès públic o en l' interès legítim, inclòs l' elaboració de perfils.
  • Quan el tractament tingui com a finalitat la mercadotècnia directa, inclosa també l' elaboració de perfils anteriorment esmentada.
 • El dret de supressió el podràs exercitar davant SICOR ASSISTEix sol·licitant la supressió de les teves dades de caràcter personal quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
  • Si les teves dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.
  • Si el tractament de les teves dades personals s'ha basat en el consentiment que presta a SICOR ASSISTE, i retires el mateix, sempre que l'esmentat tractament no es basi en una altra causa que el legitimi.
  • El tractament de SICOR ASSISTE es fonamentava en l'interès legítim o en el compliment d'una missió d'interès públic, i no han prevalgut altres motius per legitimar el tractament de les teves dades.
  • Que les teves dades personals siguin objecte de mercadotècnia directa, incloent-hi l'elaboració perfils relacionada amb l'esmentada mercadotècnia.
  • Si les teves dades personals han estat tractades il·lícitament.

No obstant això, aquest dret no és il·limitat, de tal manera que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l'exercici de la llibertat d'expressió i informació, per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, per raons d' interès públic, en l' àmbit de la salut pública, amb fins d' arxiu d' interès públic, fins d' investigació científica o històrica o fins estadístics, o per a la formulació, l' exercici o la defensa de reclamacions.

sicorASISTE estarà obligat a bloquejar les teves dades quan procedeixi a la seva rectificació o supressió.

El bloqueig de les teves dades consisteix en la identificació i reserva dels mateixos per part de SICOR ASISTE, adoptant mesures tècniques i organitzatives, per impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l' exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes.

Transcorregut aquest termini s' haurà de procedir a la destrucció de les dades.

 • El dret a la limitació del tractament consisteix a obtenir la limitació del tractament de les teves dades que realitza sicorASISTE, si bé el seu exercici presenta dues vessants:
  Pots sol·licitar la suspensió del tractament de les teves dades:
  • Quan impugnis l'exactitud de les teves dades personals, durant un termini que permeti a SICOR ASSISTEix la seva verificació.
  • Quan t'hagis oposat al tractament de les teves dades personals que SICOR ASSISTEix realitza en base a l'interès legítim o missió d'interès públic, mentre SICOR ASSISTEix verifica si aquests motius prevalen sobre els seus.

   Sol·licitar a SICOR ASSISTEix la conservació de les teves dades:
  • Quan el tractament sigui il·lícit i ens hem oposat a la supressió de les teves dades i en el seu lloc demanes la limitació del seu ús.
  • Quan SICOR SEGURETAT ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però tu les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • El dret a la portabilitat: La finalitat d'aquest nou dret és reforçar encara més el control de les teves dades personals, de manera que quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, rebis les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puguis transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi en base al consentiment o en el marc de l' execució d' un contracte.
  No obstant això, aquest dret, per la seva pròpia naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament és necessari per al compliment d' una missió d' interès públic o en l' exercici de poders públics conferits al responsable.

Per poder exercir els teus drets sicorASISTE posa a la seva disposició els mitjans següents:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al Delegat de Protecció de Dades del GRUP SICOR, C/ Maestro Alonso, 24 – 28028 – Madrid, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti fefaentment la identitat del sol·licitant.
 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades del GRUP SICOR, dpd@gruposicor.com, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI, document o qualsevol dada que acrediti fefaentment la identitat del sol·licitant.

Podràs presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estiguis conforme amb la resposta de l'exercici dels seus drets, per a més detall pot consultar la web www.aepd.es

11. Com protegim la teva informació personal?

En sicorASISTE ens comprometem a protegir la teva informació personal. Utilitzem mesures tècniques i organitzatives adequades, amb la finalitat de protegir la teva informació personal i la teva privacitat i revisem aquestes mesures periòdicament. Protegim la teva informació personal mitjançant l'ús d'una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d'accés que restringeixen i administren la forma en què la teva informació personal i les teves dades personals són processats, administrades i gestionades. També ens assegurem que els nostres empleats es trobin degudament capacitats per protegir la teva informació personal. Els nostres procediments indiquen que és possible que et demanem prova d'identitat abans de compartir la teva informació personal.

D'acord amb la nostra garantia de seguretat i confidencialitat, estem especialment interessats a oferir-te el més alt nivell de seguretat i protegir la confidencialitat de la informació personal que ens aportes. Per això, les transaccions comercials són realitzades en un entorn de servidor segur sota protocol SSL (Secure Socket Layer), aquest protocol és una tecnologia estandarditzada que permet xifrar el trànsit de dades entre un navegador web i un lloc web, protegint així la connexió.

12. Informació sobre cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats estrictament funcionals, permetent la navegació a la web i l'App, així com per a finalitats analítiques, i quan ho hagis consentit expressament, per mostrar-te publicitat (tant general com personalitzada) en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (p. ex. pàgines visitades o productes visitats), per optimitzar la web/App i per poder valorar les opinions dels productes adquirits pels usuaris. 

Les cookies que utilitzem no recopilen informació que identifiqui els nostres visitants.

Si vol conèixer més detall sobre les cookies que fem servir, la seva finalitat i altra informació d'interès, consulteu la nostra política de cookies. 

Modificacions a la política de privacitat

Revisarem i actualitzarem la informació de protecció de dades quan es produeixin modificacions en la legislació o en algun dels procediments de tractament de la teva informació personal.

Aquesta informació de protecció de dades va ser revisada i actualitzada per última vegada al juliol/2022.

sicor ASISTE, servei prestat per SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L.

Scroll to Top